6 клас. Урок рідної мови ТЕМА. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами –ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами –ств(о), -зтв(о), -цтв(о)

28.01.2016 21:11

6 клас.  Урок рідної мови

ТЕМА.  Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із   

              суфіксами –ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами –ств(о),

              -зтв(о), -цтв(о)

 

 Мета:  ознайомити учнів зі змінами приголосних при творенні відносних  

             прикметників із суфіксами –ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із 

             суфіксами –ств(о), зтв(о), цтв(о); формувати вміння правильно 

             вимовляти й записувати слова, які зазнають змін при додаванні 

             суфіксів; за допомогою мовленнєво – комунікативного дидактичного 

             матеріалу виховувати любов до рідного краю.

Обладнання: підручник «Рідна мова» для 6 класу загальноосвітніх  

                        навчальних закладів за загальною ред. М.І.Пентилюк

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів і фразеологізмів, прислів’їв.

Культура мовлення

 і стилістика:                      засвоєння складних випадків  слововживання.

Тип уроку:                          урок формування практичних умінь і навичок на 

                                              основі набутих знань.

 

                                                 ХІД  УРОКУ

І. Організаційний момент

 

ІІ. Повідомлення теми , мети уроку

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 

1.Дати відповіді на питання:

а) Від якої значущої морфеми творяться нові слова?

б)Які чергування приголосних звуків вам відомі?

в)Унаслідок чого відбуваються ці чергування?

 

2.Перевірка домашнього завдання

 

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

 

1.Пояснення вчителя нового матеріалу за допомогою узагальню вальної схеми зміни приголосних при додаванні –ськ-, ств(о).

 

[г]

[ж]         + -ськ(ий), -ств(о) ----- зьк(ий), - зтв(о):

[з]           Рига – ризький, Париж – паризький.

 

[к]

[ч]          + -ськ(ий), -ств(о) -----  -цьк(ий), - цтв(о):

[ц]          Кріпак – кріпацький, кріпацтво; викладач – викладацький.

 

[х]

[ш]      + -ськ(ий), -ств(о) -----  -ськ(ий), -ств(о):

[с]       волох – волоський, товариш – товариський, товариство.

 

[к]

[ц]      + - н- ---- рука – ручний ; сонце – сонячний; залізниця – залізничний.

[ц’]      

2. Творча робота в парах

    До кожного правила узагальню вальної схеми дібрати 2-3 власні приклади і записати їх. Увести новоутворені слова у прості речення, ускладнені звертаннями та вставними словами.

 

3.Творче конструювання

Від поданих слів утворити іменники або прикметники за допомогою суфіксів

ськ -,  - ств-. Підкреслити орфограму. У ліву колонку записати слова, в яких відбулося чергування приголосних, у праву – решту слів.

 

Свема, Кролевець, боягуз, Хмільник, птах, товариш, Бахмач, Устилуг, гайдамаки, латиш.

 

4.Робота учнів з підручником – вправа № 96

 

 

V. Підсумок уроку

1.Дати відповіді на питання:

 - Якими способами можуть утворюватися відносні прикметники?

 - Які зміни відбуваються при творенні іменників та відносних прикметників за допомогою суфіксів –ськ-, ств(о)?

2. Оцінювання роботи учнів на уроці.

 

VІ. Домашнє завдання

1.Виписати з орфографічного словника 5-6 відносних прикметників із суфіксами –ськ-, -цьк-, -зьк- та 5-6 іменників із суфіксами –ств(о), - зтв(о),

-цтв(о).

2. Виконати вправу № 97