Езоп – основоположник жанру байки. Байки « Вовк і Ягня », « Крук і Лисиця », « Мурашки і Цикада »

20.01.2016 17:39

УРОК

зарубіжної літератури  в 6 класі

ТЕМА .  Езоп – основоположник жанру байки. Байки « Вовк і Ягня »,

« Крук і Лисиця », « Мурашки і Цикада »

МЕТА :

·        навчальна: закріпити знання учнів з вивченого матеріалу; показати і розкрити особливості байок; формувати вміння і навички аналізу художнього тексту; розкрити основні відомості про легендарного Езопа

·        розвивальна: розвивати логічне мислення , спостережливість, творчі

          здібності учнів, зв’язне мовлення ;

·         виховна: виховувати моральні та духовні якості учнів.

ОБЛАДНАННЯ: виставка творів українських та зарубіжних байкарів , портрет Езопа

ТИП УРОКУ : урок вивчення нового матеріалу.

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ : байка, алегорія,езопова мова, персоніфікація

                                                       Він раб , але мудріший за вільних;

                                                       він не красивий , але вищий від красенів .

                                                                                                              В. Бабрій

ХІД УРОКУ

І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

Вступне слово учителя

    На попередньому уроці ми з вами познайомилися з байкою як літературним жанром та давньогрецьким байкарем Езопом.

    На сьогоднішньому уроці ми здійснимо подорож у глибину століть , щоб систематизувати й узагальнити все, що нам відомо про цей незвичайний жанр та його творця

Метод « Мікрофон » Ваші очікування від уроку?

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Слово учителя

·         Сформулюйте визначення байки.

·         З яких частин складається байка?

·         Хто є героями цих творів?

ІІІ.СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.Слово вчителя. Найчастіше героями байок є звірі, птахи, рослини. За допомогою цих героїв автори цих творів викривають вади людей і недоліки суспільного життя.

2.Учень

Сократ і Бабрій, Федр і Лафонтен,

Сковорода, Крилов – всім вистачило тем,

Всім шлях премудрий розкривався,

Хто до Езопа добувався,

Хто позичав сюжетів та ідей,

Щоб байкою збагачувать людей -

так писав український байкар Микита Годованець.

3. Вчитель.  На крилах часу ми перенесемося у  чудовий край, який називають колискою світової культури. Це, звичайно, Стародавня Греція – рабовласницька держава. Про життя рабів нам розповідають афоризми, що дійшли до наших днів:

« Рабство – тюрма душі »

« Краще вмерти, ніж бути рабом »

« Бідному багато чого бракує, жадібному – усього »

У ті далекі часи байка посідала гідне місце в літературі. Про багатьох байкарів нам майже нічого не відомо. Серед імен, що повиті легендами, - перше місце належить Езопові. Жодних достовірних відомостей про нього немає. Зате існує багато переказів та легенд про життя цього мудрого співця , що жив у VІ ст. до н.е.

4. Повідомлення учня

       Езоп жив так давно, що до нас не дійшли достовірні відомості про нього. Адже , якщо вірити переказам, це було дві з половиною тисячі років тому в Давній Греції.

     Давні греки вимовляли його ім’я інакше ніж ми, - Айсопос. За походженням  фракієць, хоча дехто називає  фрігійцем. Кульгавий, із великим черевом, чималою головою, ще й горб за плечима. Але лихій долі й цього було замало він народився рабом. Змалку зазнав знущань. Та про його мудрість складали легенди, які свідчили про те, що він був розумнішим за своїх сучасників і повчав їх своїми байками.

     Його засудили у Дельфах, несправедливо звинувативши, у крадіжці золотого кубка із храму Аполлона, і вбили, скинувши із високої скелі у безодню…

5.Вчитель

На портреті Езоп постає перед нами не потворним, кульгавим і горбатим рабом, про що розказують легенди, а людиною вільною, незалежною. Він спокійний, задумливий, втомлений.

·         Як ви думаєте, про що задумався Езоп?

6. Читання статті підручника

·         Яка легенда свідчить про дотепність Езопа?

7. Виразне читання вчителем байки «Крук і Лисиця»

8. Бесіда

1. Назвіть головних героїв байки.

2. З якою метою Лисиця вихваляла Крука?

3.Що у словах Лисиці найбільше сподобалось Крукові?

4.Якою мовою написана байка?

5.Який за обсягом твір?

6.Із скількох частин він складається?

7.Чи повчає нас цей твір?

9. Робота з теорії літератури

Алегорія (інакомовлення) – це таке зображення життя, що таїть у собі прихований зміст.

Персоніфікація (або уособлення)  - художній прийом перенесення властивостей людей на тварин, рослини, предмети.

Езопова мова – замаскований спосіб вираження думок із натяками і недомовками.

10. Виразне читання учнями байки «Вовк і Ягня» за особами

11. Дослідницька робота. Створення «асоціативних кущів».

- Подумайте, носіями яких людських рис є персонажі байки? Запишіть відповідні риси Вовка і Ягня.

            ВОВК                   ЯГНЯ

               /    \                       /    \

Вовк – людина сильна, нахабна, могутня

Ягня – людина, що має відчуття власної гідності, але через різні причини не здатна себе захистити (беззахисна), слабка

12. Попередній висновок учителя.

 - Секрет поведінки обох персонажів криється у нерівності сил: усемогутності Вовка і безсилості Ягняти. Кожний з них розуміє своє місце в житті.

13. Евристична бесіда.

- Які почуття викликає байка у читача? (Постійно відчуваєш себе учасником події, з одного боку – надія, а з іншого – відчуття трагічного фіналу події, який підказується життєвим досвідом.)

- Подумайте, у чому полягає алегорія байки? (В образах тварин ми бачимо людей та їхні вчинки.)

- Як називається такий прийом?  (Уособлення)

- Наведіть приклади з байки.

14. Аналіз твору.

- Визначте ідею твору.(Засудження несправедливостей людського життя, неправедної сили влади.)(Запис у зошиті).

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Гра «Відгадай слово»

·         Короткий віршований твір, у якому закладений повчальний зміст. (Байка)

·         Країна, що подарувала світові основоположника жанру байки. (Давня Греція)

·         Частина байки, у якій розповідається про події. (Оповідна)

·         Частина в якій міститься повчання. (Мораль)

·         Відображення одного предмета через інший. (Алегорія)

V.РЕФЛЕКСІЯ

Метод « Мікрофон »

- Чи здійснилися ваші очікування ?

 

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ

1. Заключне слово вчителя

Байка завжди стояла на сторожі загальнолюдських ідеалів – честі, добра, справедливості. Поети - байкарі прославляли людей мужніх, здатних боротись за волю , відстоювали свої права, вірили в людину. Саме в цьому величезна цінність байки.

3.Оголошення та мотивація оцінок

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

* Розповідати про байкаря Езопа;

*  прочитати байки « Мурашки і Цикада », «Лисиця і Виноград» ; повторити «Вовк і Ягня»