КАРТА ВИВЧЕННЯ ПІДЛІТКА СХИЛЬНОГО ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ

22.01.2016 21:43

КАРТА ВИВЧЕННЯ ПІДЛІТКА СХИЛЬНОГО ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ

1. Загальні дані:

1)    Клас _____________________

2)    Прізвище ім’я по-батькові_________________________________________

3)    Вік ______________

4)    Домашня адреса _________________________________________________

2. Дані спостережень класного керівника:

1) Основні вияви «труднощів», де, з якого часу спостерігаються _____________

____________________________________________________________________

2) Ставлення до навчання (успішність, чи має бажання вчитися, якщо не вчиться, то з яких предметів?) __________________________________________

____________________________________________________________________

3) Ставлення до праці (що любить робити?) ______________________________

4) Поведінка в колективі (взаємовідносини з колективом чи має друзів хто вони?) ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

5) Ставлення до дорослих, учителів (хто з них є авторитетом, чому?) _________

____________________________________________________________________

6) Як проводить вільний час? (гуртки спорт чи цікавиться музикою, театром, кіно, читанням художньої літератури?)__________________________________

7) Норми культурної поведінки (чи володіє навичками культурної поведінки і культурою мови? Такт по відношенню до дорослих, товаришів. Охайність. Як веде себе в громадських місцях?) _______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

8) Які засоби впливу застосовувались до учня школою батьківським комітетом, сім’єю тощо?

3.  Умови життя в сімї:

1) Прізвище, ім’я, по-батькові батьків, місце роботи. Чи має сестер, братів? Які вони? ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

2) Матеріально-побутові умови (в яких умовах проживає, дохід сім’ї) ________

____________________________________________________________________

3) Взаємовідносини в сім’ї. Чи мають відхилення  в поведінці члени сім’ї (алкоголізм, хуліганство, судимість)? ___________________________________

___________________________________________________________________

4) Виховання в сім’ї  (характер впливу на учня, його участь у домашній роботі. Заохочення і покарання. Наявність контролю з боку членів сім’ї. Відношення учня до батьків і батьків до нього) _____________________________________

____________________________________________________________________

5) Стан здоров’я учня. Фізичний розвиток. Чи займається спортом? Які відхилення має у фізичному чи розумовому розвитку?

4. Висновки:

1) Які причини відхилення від позитивної поведінки? ______________________

2) Комплекс заходів для перевиховання підлітка __________________________

 

Наставник __________________________________________________________

                         ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

                                 ВАЖКОВИХОВУВАНОГО УЧНЯ

 

1.     Загальні відомості про учня: рік народження клас місце проживання.

2.     Фізичний розвиток і стан здоров’я.

3.     Умови сімейного виховання: склад сім’ї, освіта, місце роботи, спеціальність, посада батьків, матеріальні, житлово-побутові умови. Характер взаємовідносин між батьками і дітьми.

4.     Успішність. Причини неуспішності. Ставлення до навчання, до окремих навчальних предметів.

5.     Ставлення до праці, як проявляє себе у різних видах праці у школі та вдома, який вид праці найбільше полюбляє? Повага до праці інших людей.

6.     Чи має суспільні доручення. Як ставиться до їх виконання?

7.     Участь у гуртках, спортивних секціях.

8.     місце у класному колективі, характер взаємовідносин з учителями, товаришами. Особливості ставлення до оточення.

9.     Чи має друзів, хто вони, на чому будується дружба?

10.                       Дисципліна в школі та вдома. Які порушення дисципліни допускає. Засоби протидії?

11.                       Чи має учень необхідний рівень культури поведінки7

12.                       Особливості пам’яті, уваги, мислення, мовлення.

13.                       найбільш типовий психічний стан – збуджений, загальмований, врівноважений.

14.                       Характер інтересів, ідеалів, потреб, нахилів.

15.                       Які моральні якості, риси характеру намагається виховувати в собі?

16.                       Плани на майбутнє, яку професію вибрав після закінчення навчання?

17.                       Особливості розвитку моральних, вольових якостей.

18.                       Як використовує вільний час, чим займається, з ким його проводить?

19.                       Обсяг читацьких інтересів.

20.                       Особливості оточення поза школою.

21.                       Ставлення до природи, звірів, птахів.

22.                       Найбільш виражені риси характеру.

23.                       З якого віку та класу даний учень характеризується як важкий?

24.                       Які позитивні риси та якості були притаманні учневі раніше?

25.                       Які позитивні риси та якості є у нього зараз?

26.                       Які негативні риси та якості були притаманні учневі раніше?

27.                       Які негативні риси та якості є у нього зараз?

28.                       Чи усвідомлює учень існування у нього негативних якостей?

29.                       Чи бажає він їх позбавитись?

30.                       Чи усвідомлюють батьки недоліки у вихованні своєї дитини?

31.                       Вкажіть загальну оцінку виховного впливу на учня його сім’ї: нейтральний, позитивний, негативний.