Нащадок великого Езопа. І. А. Крилов. Байка « Вовк і Ягня». Роль сміху в засудженні людських вад у байках Крилова

20.01.2016 17:41

УРОК

зарубіжної літератури  в 6 класі

 

Тема.  Нащадок великого Езопа. І. А. Крилов. Байка « Вовк і Ягня». Роль

              сміху в засудженні людських вад у байках Крилова

Мета: 

* навчальна:ознайомити учнів із творчістю видатного російського байкаря

І.А. Крилова; удосконалювати навички аналізу байки; засвоїти поняття           «уособлення», розкрити роль сатири в засудженні людських вад;

* розвивальна: розвивати навички виразного читання; усне мовлення,логічне мислення   

   школярів;

 * виховна: виховувати прагнення боротися з людськими вадами, повагу до людей,почуття відповідальності за свої слова і вчинки.

Обладнання:     портрет І.А. Крилова, виставка його книг; байка «Вовк і Ягня»      у перекладі М.Терещенка. ), слайд-презентація «Байкар Іван Андрійович Крилов».

Тип уроку:урок вивчення нового матеріалу.

Теорія літератури: байка, алегорія,езопова мова, сатира

 

                                                                                                Я їх вдруге народив.

                                                                                               І духом рідним збагатив.

                                                                                                          Микита Годованець

                                       Дідусь Крилов і досі цілковито

                                                                                панує над світом байок.

                                              І. Іллінський

 

ХІД УРОКУ

 

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

 

      Портрет І.Крилова на дошці.

    - Ми з вами продовжуємо знайомитися з байками в світовій літературі, і сьогодні ми познайомимося з байкою "Вовк і Ягня" Івана Андрійовича Крилова.

     - А спочатку давайте перевіримо попередній матеріал.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 

Інтелектуальне змагання «Хто швидше?» (учитель пропонує ряд запитань          на основі раніше вивченого матеріалу з теми «Байка», правильні відповіді йдуть в особистий рахунок учнів, що швидко й правильно відповідають, таким чином з’ясовується, хто з учнів краще засвоїв вивчене, а хто потребує ще додаткового її опрацювання)

 

           - Хто вважається основоположником жанру байки? (Езоп.)

           - Дайте визначення байки. ( Літературознавчий словничок)

           - Назвіть її складові частини.( Оповідка і мораль)

           - Які джерела виникнення байки? ( Фольклорні: приказки, прислів’я, казки тощо.)

           - Де розміщувалася мораль у байках Езопа? (У кінці.)

           - У якій формі складав свої байки Езоп? (Він складав їх в усній формі прозою.)

 

ІІІ.ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ ТЕМИ

 

1.Вступне слово вчителя.

 

 Іван Андрійович Крилов відомий російський поет кінця XVIIIст., був редактором сатиричного журналу «Почта духов».  Він чудово грав на скрипці, але професіоналом так і не став. Славу принесли Крилову байки, в яких він справді досяг рівня високого мистецтва. Він став нащадком великого Езопа.  Російський письменник українського походження Микола Васильович Гоголь писав про нього, що« поет і байкар злилися в ньому воєдино».

 Крилов виступає мудрим учителем, сміючись, викриває людські вади, намагаючись тим самим просвітити людей.

2.Повідомлення учня про зв'язок байкаря з Україною.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 

1.Робота з епіграфом уроку, створення проблемної ситуації

Учитель або учень виразно читає слова І.Іллінського про І.Крилова. Визначається головне завдання уроку: зрозуміти, чому й досі «дідусь Крилов» цілковито панує над світом байки?

2.Стисле ознайомлення з життєвим і творчим шляхом Івана Андрійовича Крилова

 Коротко опрацьовуємо біографію Івана Крилова  ( Використовуємо слайд-презентацію «Байкар Іван Крилов»).

3.Робота з портретом І.Крилова

-  Яким перед нами постає І.А.Крилов?

 - Зверніть увагу на риси обличчя, на зовнішній вигляд байкаря. Про що свідчить його   погляд?

-  Що, на вашу думку, намагався передати художник у портреті письменника?

4.Виразне читання байки «Вовк і Ягня»

 

А тепер давайте послухаємо байку «Вовк і Ягня» мовою оригіналу. (Один учень читає російський варіант байки)

5. Бесіда з елементами аналізу твору.

 

- Давайте, діти, попрацюємо всі разом.

             - Як ви розумієте зміст епіграфа? Про кого говорять ці рядки?

             - Скільки героїв у байці? (Два)

             -Що можна сказати про них?

- Яка тема байки «Вовк і Ягня»? (Зображення беззахисної, бідної людини на образі Ягня перед силою та безкарністю багатої людини на образі Вовка.)(Запис у зошиті)

- Визначте складові частини байки. Де стоїть мораль, а де оповідна частина?

- Зачитайте мораль байки.

- Де і коли відбувається подія, описана в байці?

- Зверніть увагу, як себе поводять герої. Хто намагається довести свою правоту?

- Знайдіть у тексті слова, що підтверджують безневинність Ягняти. Доведіть, що вони дійсно справедливі.

- Зачитайте звинувачення Вовка, що можна сказати про них. Чи правдиві вони?

- Навіщо сильний Вовк затіяв суперечку з Ягням?

- Якою мовою написано байку?

6.Технологія «Коло думок»

 

            - Як ви вважаєте, кожний наступ Вовка і відповідь Ягняти збільшують шанси     

              Ягняти на перемогу чи поразку?

            - У чому алегорія байки?

              -Які почуття викликала у вас байка?

             - Як автор ставиться до героїв?

            

7. Коментар вчителя

 

    Як стверджують дослідники, байка весь час розвивається у двох напрямах: виправдовування Ягняти та несправедливі обвинувачення Вовка. На всі напади Вовка Ягня дає переконливі докази своєї безвинності. Воно поводить себе гідно, бо впевнене у правдивості своїх слів. Це дратує Вовка, він нервується, гнівається, кричить. У байці є момент, коли здається, що Ягня перемогло. Однак існує ще один напрям. Згадайте, на початку твору автор говорить, що Вовк хоче поживитися Ягням. Звичайно, він хоче досягти своєї мети, тому й наступає на Ягня.

 Зображуючи всю складність стосунків персонажів, байка показує, яким заплутаним є наше життя і змушує читача замислитися, як уникати ганебних вчинків. Отже, засобами комічного можна не тільки насмішити, а й розкрити аморальність людських законів, нелюдську суть деспотизму і беззаконня.

А які художні засоби використовує автор? ( Епітети, багатство синтаксичних конструкцій, що посилюють емоційність байки, розширені діалоги.)

8. Робота з теорії літератури

 

Сатира - різновид комічного, що викликає сміх, але сміх нищівний, що викриває вади людського суспільства. (Запис до словничка)

9. Дослідницька робота

Порівняйте байку Езопа «Вовк і Ягня» з байкою І.Крилова

10.Складання таблиці «Спільне й відмінне у байках Езопа та Крилова» (колективна робота

 

 

ЕЗОП

КРИЛОВ

                                                               Спільне                                

                                                        1. Місце дії

                                                     2. « Боротьба » між персонажами

                                                     3. Діалог між героями

                                                     4. Трагічна кінцівка

                                                      5. Мораль

                                                                  Відмінне

1. Мова прозова                                                                      1. Мова віршована

2.Відсутність художніх засобів                 2. Використання різних частин                 

                                                                                         мови, наявність епітетів

3. Мораль в кінці твору                                    3.Мораль на початку твору

 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

                   Рефлексія

-     Чому вчать байки?

-     Що вони висміюють?

 - Що нового ви дізналися сьогодні на уроці?

 - Що найбільше вам сподобалося?

 

   VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

            - Ви всі сьогодні дуже прекрасно попрацювали на уроці, і додому вам залишається тільки  вивчити напам'ять байку "Вовк і Ягня" у перекладі М.Терещенка.

 

 

 

 

                                                   ЛІТЕРАТУРА

 

1.     Маклюк О. В. Система уроків вивчення теми «Байка в світовій літературі». 6 клас/Маклюк О.В. // Зарубіжна література в школі.- 2015. - № 13-14.- С.64

2.     Нетрадиційні уроки. Зарубіжна література. 5-12 класи/ Укладач Л.І.Нечволод. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 224 с.

3.     Паращич В.В. Усі уроки світової літератури. 6 клас. І семестр/ В.В.Паращич. – Х. Вид. група «Основа», 2004.-251с.

4.     Чередник Л.А. Зарубіжна література. 6 клас. Авторські уроки. – Х.: Веста, 2009. – 224с.