Робота УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

26.01.2016 19:24

                       УЧНІВСЬКЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

 

    Учнівське самоврядування – це не наглядова структура, а спосіб організації життя колективу.

    Між радою учнівського самоврядування, педагогічним колективом та батьками існує нерозривний зв'язок,

 Як між рівноправними партнерами. Рада учнівського самоврядування є вищою законодавчою ланкою для учнівських рад класних колективів, її рішення обов’язкове для них. У свої чергу рада враховує інтереси і запити кожного класу через чітко налагоджені соціологічні та інформаційні служби. Виходячи  з даних соціологічних опитувань усіх членів учнівського колективу, створюються центри розвитку творчих здібностей, їх кількість буває кожен рік різною. Вона визначається потребами та завданнями на поточний навчальний рік.

                                Етапи розвитку учнівського

                                          самоврядування

   Під час організації учнівського самоврядування необхідно враховувати три взаємопов’язані етапи його розвитку.

   Перший етап – організаційна робота. Його головне завдання полягає в зосередженні уваги педагогічного та учнівського колективів до проблем учнівського самоврядування, вивчення науково-методичної літератури, проведення нарад при директорові, засідань методичних об’єднань класних керівників, батьківських, учнівських зборів з проблем організації учнівського самоврядування в навчальному закладі.

   На цьому етапі розв’язуються такі питання:

·       розробляється оптимальна структура учнівського самоврядування з урахуванням специфіки школи;

·       визначається мета і завдання учнівського  самоврядування;

·       розробляється документація (положення, інструкції, пам’ятки);

·       визначаються права та обов’язки органів учнівського самоврядування (кожного органу з урахуванням структури);

·       обирається актив.

     Другий етап полягає в організації безпосередньої роботи учнівського самоврядування, уточнюються функції кожного виконавчого органу, його членів, виходячи  з їх прав і обов’язків, проводиться систематичне навчання активу з питань планування, проведення засідань, рейдів, чергувань тощо.

    Третій етап характеризується постійним удосконаленням організаційної діяльності учнів. На цьому етапі:

·       розширюється роль учнівського самоврядування в житті школи в міру нагромадження дітьми організаторського досвіду;

·       у його структурі створюються  нові підструктури (тимчасові формування, об’єднання, клуби за інтересами тощо);

·       розширюються права та обов’язки органів самоврядування, вдосконалюється його структура.

     Важливою умовою педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням на цьому етапі є постійний пошук  нових форм та методів організації діяльності учнів.

    Практична робота щодо організації учнівського самоврядування в школах починається зі створення творчих груп з представників педагогічного та учнівського колективів. У подальшій роботі це може бути такий орган, який обирається загальношкільними зборами чи конференцією. До його складу входять досвідчені представники педагогічного колективу та найбільш активні учні. Завдання цього органу полягає у:

·       розробці та затвердженні на загальношкільних зборах (конференції) документації з усіх напрямків роботи учнівського самоврядування;

·       організації дійового контролю за виконаннями рішень загальношкільних зборів (конференцій) з цієї проблеми.

                        Функції самоврядування в школі

1.     Забезпечення порядку в школі, організація чергувань у школі, в класах.

2.     Організація дозвілля на перервах.

3.     Проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій, виставок.

4.     Організація самообслуговування в класах, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

5.     Організація роботи з благоустрою території школи.

6.     Організація роботи із збереження шкільного майна, води, електроенергії, підручників.

7.     Керівництво роботою гуртків у молодшій школі.

8.     Підготовка і проведення конкурсів, творчих свят, змагань.

9.     Контроль за відвідуванням школи учнями.

10.      Заслуховування звітів органів учнівського самоврядування.

11.      Організація трудових загонів старшокласників.

12.      Надання допомоги в організації оздоровчих таборів молодших школярів.

13.      Проведення соціологічних досліджень з проблем життєдіяльності учнівських колективів.

14.      Участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік.

15.      Участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядаються питання життєдіяльності учнівських колективів.

                            Технологія організації учнівського

                                    самоврядування в школі

1.     Аналіз та оцінка реального стану організації учнівського самоврядування в школі, формування комплексу проблем. Яким є учнівське самоврядування сьогодні?

2.     аналіз реальних можливостей членів педагогічного колективу для організації консультативної роботи з органами учнівського самоврядування.

3.     Вивчення досвіду участі учнів в організаторській діяльності.

4.     Вивчення науково-методичної літератури з проблем організації учнівського самоврядування, проведення педагогічної ради, засідань методичних об’єднань класних керівників, учнівських зборів, конференцій з цієї проблеми.

5.     Розробка переліку ідей, вибір найбільш прогресивної і реалістичної ідеї («Яким сьогодні повинне бути учнівське самоврядування?»); розробка концепції ідеї («Чому та повинно бути?»); створення програми («Що, як і коли треба робити?»).

6.     Розширення ролі учнівського самоврядування в житті школи в міру нагромадження дітьми організаторського досвіду.

7.     Розробка системи заходів щодо забезпечення гласності роботи органів учнівського самоврядування.

8.     Діагностика різних аспектів розвитку і функціонування моделі учнівського самоврядування, систематичний моніторинг учнівської думки, створення на їх підставі нових підструктур (тимчасових формувань, об’єднань, клубів за інтересами тощо).

9.     Організація дійового контролю за виконанням рішень учнівського самоврядування.

10.      Створення системи стимулювання творчого самовдосконалення лідерів учнівського самоврядування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статут учнівського самоврядування 
Лошкарівської ЗОШ І-ІІІ ст.

 

  Правління учнівського самоврядування, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед власною совістю, попередні, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського самоврядування Лошкарівської ЗОШ І-ІІІ ст..

                                                      СТАТУТ

                                                       Розділ 1

                                                 Загальні засади

                                                       Стаття 1

     Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння, співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.                                                      

                                                       Стаття 2

     Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей, а учні є людьми!

                                                       Стаття 3

    Учнівське самоврядування сприятиме вивченню мов міжнародного спілкування (англійська, російська і т.д.)

                                                       Стаття 4

   Символами учнівського самоврядування школи повинні бути: Прапор, Герб, кредо школи, девіз школи.

                                                        Стаття 5

    Учнівське самоврядування відповідає структурі:

                           Загальні учнівські збори школи

                           Правління учнівського самоврядування

                           Рада школи

                           Клуб старшокласників «Лідер»

 

                                                     РОЗДІЛ 2

                                  Права, свободи, обов’язки

                                                     Стаття 1

    Кожен, хто навчається в школі, має право:

-         діяти на свій розсуд, , вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободи інших;

-         за образу його честі і гідності подати заяву в суд честі;

-         подати свою пропозицію, вимогу в Правління учнівського самоврядування;

-         висувати кандидатуру, а також само висуватися і бути обраним в будь-який орган школи;

-         брати участь в будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т.і);

-         ставити питання про перебування в школі учня школи, якщо той своїми діями порушує закони школи;

-         вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії;

-         не з’являтися на урок тільки за домовленістю з учителем або директором школи;

-         достроково здати програму за навчальний рік і перейти в наступний клас;

-         вимагати, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.

                                             Стаття 2

Кожен учень зобов’язаний:

-         пройти курс навчання в школі;

-         подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

-         виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;

-         дотримуватись норм статуту та законів школи.

                                             Стаття 3

Закон «Про захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи»

     Особистість кожного, хто працює чи навчається школі, є недоторканною і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційна структура учнівського самоврядування

 

 

 

 

 

 

КЛУБ СТАРШОКЛАСНИКІВ «Л І Д Е Р»

 

Засідання КСК «ЛІДЕР» - 1 р. на місяць, п’ятниця

Куратор:

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КЛУБУ:

·       Формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості;

·       з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті;

·       вироблення у старшокласників навичок лідерської поведінки і застосування норм права для грамотного представництва та захисту власних інтересів;

·       виховання цивілізованого господаря, свідомого ставлення до праці, як вищої цінності людини і суспільства, готовності до життєдіяльності і праці

·       організація змістовного дозвілля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ ГУРТКІВ ТА КЛАСНИХ КОЛЕКТИВІВ

Радиальная диаграмма

Клас/

гурток

 

Прийнята назва

Напрям роботи

Класний керівник Керівник гуртка

Примітки

гурток

«Шкіряний

м’яч»

Спортивно-краєзнавчий

 

 

гурток

«Чиста криниця»

Екологічно-

краєзнавчий

 

 

гурток

Гурток технічної творчості

Декоративно – прикладного

мистецтва

 

 

 7 кл.

« Червона   калина»

Вивчення народних традицій, обрядів

 

 

гурток

«Умілі рученята»

Естетично-краєзнавчий

 

 

загін

«Пам'ять»

Краєзнавчо-пошуковий

 

 

Старостат проводить роботу, спрямовану на формування в учнів свідомого ставлення до навчання, сприяє розвитку інтересів учнів до вивчення навчальних предметів, бере участь у проведенні предметних тижнів, олімпіад.

 

Сектор «Знання» організовує конкурси, виставки з різних навчальних дисциплін, допомагає учням, що не встигають, надають консультації.

 

Сектор «Дисципліни і порядку» організовує чергування по школі, рейди – перевірки санітарного стану класів, займається благоустроєм території школи, організовує культурний відпочинок на перервах, слідкує за відвідуванням учнями школи і правопорушеннями.

 

Культмасовий сектор керує проведенням культурно – масових справ, організацією шкільних та класних заходів, вечорів, конкурсів, дискотек. Залучає учнів молодших коасів до проведення загальношкільних заходів, організовує ігротеки для наймолодших, екскурсії, конкурси.

 

Прес – центр забезпечує гласність діяльності органів учнівського самоврядування, сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи, виховує в учнів свідоме й відповідальне ставлення до своїх обовязків і прав. Залучає учнів молодших класів до проведення загальношкільних заходів, організовує ігротеки для наймолодших, екскурсії.

 

Екологічний сектор привертає учнів до активної екологічної діяльності. Залучення школярів до вирішення проблем охорони природи та виховання активної життєвої позиції.

 

Трудовий сектор здійснює контроль за порядком і чистотою , зовнішнім виглядом учнів. Допомагає учням зрозуміти роль праці в житті суспільства і людини. Волонтерська робота

Спорт сектор забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей, дбає про охорону та зміцнення їхнього здоров’я, пропагує здоровий спосіб життя, організовує загальшкільні спортивно – оздоровчі заходи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи учнівського самоврядування

 

Термін проведення

Зміст заходу

Відповідальний

Відмітка про виконання

Вересень

1) Обрання органів учнівського самоврядування по класам; 2)Оформлення класних куточків;

2)Обрання членів Ради школи;

 

 

3) Провести засідання Ради школи з питань:

а) планування роботи;

б) створення секторів;

в) розподіл доручень;

 

4) Розпочати акцію милосердя

5) Вечір відпочинку для старшокласників

 

Педагог-організатор

Старостат

Педагог-організатор

 

Голова Ради школи

 

 

 

Рада школи

Культурно-масовий сектор

 

 

Жовтень

1)Успішність учнів у навчанні та відвідування учнями школи;

2)Стан чергування учнів по школі

3)Перевірка чергування у класах

4)Проведення урочистого свята до професійного свята працівників освіти;

5) Вечір відпочинку для старшокласників

Старостат

 

Трудовий сектор

 

Культурно-масовий сектор

 

Культурно-масовий сектор

 

Листопад

1)Стан збереження шкільних підручників;

2)Дотримання школярами правил для учнів, обов’язків, вимог розпорядку дня

3)Індивідуальні бесіди з учнями з початковим рівнем знань;

     4) Вечір відпочинку  для старшокласників

Екологічний сектор

Старостат

 

 

Старостат

 

Культурно-масовий сектор

 

Грудень

1)Конкурс стіннівок та малюнків «Здоровий спосіб життя – Я за !!!»;

2)Проведення єдиного батьківського дня;

3) Підготовка  та  проведення новорічних свят;

4)Підсумки роботи за І семестр

 

Сектор «Спорт сектор»

 

Рада школи

 

Культурно-масовий сектор

Рада школи

 

Січень

1)    Санітарний стан класів;

2)    Оновлення класних  куточків;

3)    Розпочати підготовку до Дня святого Валентина

Трудовий сектор

Старостат

 

Культурно-масовий сектор

 

Лютий

1)    Організація взаємодопомоги в навчанні;

2)    Турбота про літніх людей;

3)    Організація і проведення свята Дня святого Валентина;

4)    Підготовка до свята 8 березня

Старостат

 

Трудовий сектор

Культурно-масовий сектор

 

Березень

1)    Проведення свята 8 березня;

2)    Робота класних колективів з учнями, схильними до правопорушень;

3)    Підготовка до свята – День сміху

Культурно-масовий сектор

Старостат

 

 

Культурно-масовий сектор

 

 

Квітень

1)Проведення свята – День Землі

2)Проведення екологічних акцій:

* «Чисте подвір’я»;

* «Чисте джерело»;

* «Пам’ятні стежини»;

3) Підготовка до лінійки присвяченої 25-й річниці трагедії на ЧАЕС;

Екологічний сектор

 

 

 

Культурно-масовий сектор

 

 

Травень

1)    Проведення урочистостей до дня перемоги.

2)    Проведення акції «Світанок»;

3)    Проведення свята- День Європи;

    4) Підготовка і проведення свята – День матері;

5) Підготовка до свята – День захисту дітей

Культурно-масовий сектор

Трудовий сектор

 

Культурно-масовий сектор

Старостат

 

 

 

Червень

1) Проведення свята – День захисту дітей;

2)Організація літньої практики;

3) акція «Школа – мій рідний дім»

4)  Підготовка і проведення «Робінзоніади»;

 

5) Підсумки за рік

 

Культурно-масовий сектор

Старостат

Трудовий сектор

 

Сектор «Спорт сектор»

 

Рада школи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи секторів

 

Старостат

 

№п/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

1

1) Організація навчання;

2)Оформлення класних куточків;

3) Проведення бесід « Як організувати свій день»

протягом І-ІІ тижня

вересня

 

Старости

 

 

2

1)  Перевірка успішності учнів у навчанні

2) Контроль  відвідування учнями школи

 

протягом

жовтня

Старости

3

1)Дотримання школярами правил для учнів, обов’язків, вимог розпорядку дня;

2)Індивідуальні бесіди з учнями з початковим рівнем знань;

 

Протягом

листопада

Старости

4

Підсумки роботи за І семестр

22.12.11

Старости

5

1)Оновлення класних  куточків;

     2) Організація навчання

 

Протягом І-ІІ тижня

січня

Старости

6

1)Організація взаємодопомоги в навчанні;

2) Організація допомоги в навчанні молодшим школярам

Протягом

лютого

Старости

7

1)Робота класних колективів з учнями, схильними до правопорушень

 Протягом березня

Старости

8

1) Проведення бесід «Поведінка учнів у громадських містах»

Протягом  квітня

Старости

9

1) Підсумки за ІІ семестр

27. 05.11

Старости

10

1)Організація літньої практики;

2) Підсумки за рік

Початок червня

Старостат

 

 

 

 

 

 

Культурно-масовий сектор

 

№п/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

1

1) Взяти участь у проведенні святкової лінійки до Дня знань;

2) Підготовка і проведення  вечора відпочинку для старшокласників

«Осінній вернісаж».

3) Підготовка до свята – День учителя

4)Підготовка розважальної програми для учнів середньої ланки «Барви осені»

 

01.09.

 

16.09.

 

Протягом ІІІ-IV тижня вересня

Куратор

культурно-масового сектору

2

1) Проведення святкового концерту присвяченому святу День учителя;

2)Підготовка та проведення конкурсно-розважальної програми для середньої ланки «Ми козацького роду»;

3) Підготовка і проведення вечора відпочинку для старшокласників «Вечірка на День усіх святих»

 

30.09.

 

14.10

 

21.10.

Куратор культурно-масового сектору

3

1) Підготовка і проведення тематичного вечора для старшокласників «Рідна мова – спраглому криниця».

 2. Взяти участь у підготовці та проведенні заходу «Вкраїна, двадцяте століття.І не рік ,а криваве клеймо «тридцять три» - лінійка – реквієм присвячена Голодомору в Україні 1932 – 1933 рр.

11.11.

 

 

25.11

Куратор, голова культурно-масового сектору

4

 1)Підготовка та проведення конкурсно-розважальної програми для середньої ланки «Нумо, хлопці, майбутнє України»

2) Взяти участь у підготовці  та  проведенні новорічних свят:

  а) «Поринь у казочку зимову» (1-4 кл.)

  б) «Новорічна круговерть»(конкурсна програма) (5-7 кл.)

в)  «Новорічний бал» (8-11)

06.12

 

 

 

23.12

Куратор, голова культурно-масового сектору

5

1)Підготовка та проведення конкурсно-розважальної програми для середньої ланки «Свята зимового циклу»;

2)Підготовка до свята  День Святого Валентина

20.01

Протягом ІІІ-IV тижня

січня

Голова культурно-масового сектору

6

1)Проведення вечора відпочинку для старшокласників. Розважальна програма “День святого Валентина”;

2)Підготовка і проведення вечора відпочинку для старшокласників “Нумо, хлопці!”

3)Підготовка до святкування Міжнародного жіночого  Дня

16.02

 

 

24.02

 

Протягом ІІІ-IV тижня

лютого

Голова культурно-масового сектору

7

1) Проведення вечора відпочинку для старшокласників «Ми, окраса нації!»;

2) Взяти участь у підготовці та проведенні усного журналу «Наш дім – планета Земля!»;

2) Підготовка до свята – День гумору

16.03.

 

22.03.

 

протягом ІІІ-IV тижня

березня

Голова культурно-масового сектору

8

1)Проведення свята - День гумору. Конкурс читців гуморесок «Вишневі усмішки»; конкурсно-розважальна програма для середньої ланки; 2)Проведення вечора відпочинку для старшокласників «Вечірка гумору»

3)Взяти участь у підготовці та проведенні лінійки присвяченої 25-й річниці трагедії на ЧАЕС;

02.04

 

 

 

06.04

 

26.04

 

 

Голова культурно-масового сектору

9

1)    Взяти участь у підготовці та проведенні  урочистостей до дня Перемоги;

    2) Підготовка і проведення свята – День матері;

3)Підготовка та проведення свята - День Європи;

    4)Взяти участь у підготовці та проведенні  свята – «Останній дзвоник;

    5) Підготовка до свята – День захисту дітей;

    6)Взяти участь у підготовці та проведенні  урочистого вечора вручення атестатів

09.05

 

 

11.05

21.05

 

25.05

 

Протягом

місяця

Куратор

культурно-масового сектору

 

 

Куратор культурно-масового сектору

10

1) Проведення свята – День захисту дітей.  Дитячий ранок “Усміхнись, дитино!”

а)Конкурси, вікторини.

б)Конкурс малюнка на

асфальті “Хай завжди буде сонце”.

в)Дискотека.

01.06

Голова культурно-масового сектору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прес-центр

 

№п/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

1

1)Оформлення класних куточків;

2) Взяти участь у підготовці та проведенні вечора відпочинку для старшокласників «Осінній вернісаж».

3) Взяти участь у підготовці свята – День учителя

 

 

Протягом вересня

 

Голова прес-центру

2

1) Випуск стіннівки «День українського козацтва»;

2)Взяти участь у підготовці вечора відпочинку для старшокласників «Вечірка на День усіх святих»;

3) Упорядкування і оновлення експозицій у Кімнаті народознавства. 

14.10

 

21.10

 

Протягом

місяця

 

Куратор прес-центру

3

1) Випуск стінгазети «Рідна мова-диво калинове»;

1) Взяти участь у підготовці та проведенні тематичного вечора  для старшокласників «Рідна мова – спраглому криниця»;

2) Взяти участь у підготовці та проведенні заходу «Вкраїна, двадцяте століття.І не рік ,а криваве клеймо «тридцять три» - лінійка – реквієм присвячена Голодомору в Україні 1932 – 1933 рр.;

3) Випуск стіннівки «Злочин проти нації»

07.11

 

11.11.

 

 

25.11

Куратор прес-центру

4

1)Випуск стіннівки «Чума XX ст.»

2)Випуск стінгазети «6 грудня – День збройних сил України»;

3)Взяти участь у підготовці  та  проведенні новорічних свят:

  а) «Поринь у казочку зимову» (1-4 кл.)

  б) «Новорічна круговерть»(конкурсна програма) (5-7 кл.)

  в)  «Новорічний бал» (8-11)

01.12

05.12

 

Протягом місяця

Куратор  прес-центру

5

1)Оновлення класних  куточків;

 

 

2) Випустити стінгазету «22 січня – День соборності України»

 

І-ІІІ тиждень січня

19.01

Голова прес-центру

6

1)Випуск вітальної газети

“З Днем святого Валентина”

2)Взяти участь у підготовці  та  проведенні вечора відпочинку для старшокласників “День святого Валентина”;

3)Випуск стінгазети “21 лютого – Міжнародний день рідної мови”

4)Випустити стінгазету «23 лютого – День захисника Вітчизни»

5) Взяти участь у підготовці  та  проведенні вечора відпочинку для старшокласників “Нумо, хлопці!”

 

13.02

 

 

 

 

 

20.02

 

22.02

 

24.02

 

Голова прес-центру

7

1)Випуск стінгазети

“8 березня – Міжнародний жіночий День”;

2) Взяти участь у підготовці та проведенні  вечора відпочинку для старшокласників «Ми, окраса нації!»;

3)Випуск стінгазети «Земля – наш спільний дім»;

4) Випуск стінгазети «Вода – диво природи»;

 

06.03

 

 

16.03

 

 

 

20.03

 

21.03

Голова прес-центру

8

1) Випуск стінгазети «день сміху»;

2)Взяти участь у проведенні та підготовці свята - День гумору. Конкурс читців гуморесок «Вишневі усмішки»; конкурсно-розважальна програма для середньої ланки;

3) Випуск стінгазети «12 квітня – День авіації та космонавтики»;

4)Випуск стінгазети “23 квітня - Всесвітній день книги”

5)Випуск стінгазети “Гріх непростимий: Чорнобиль”;

6)Взяти участь у підготовці та проведенні лінійки присвяченої 25-й річниці трагедії на ЧАЕС;

30.04

 

 

 

 

 

11.04

 

20.04

 

25.04

 

Протягом місяця

Куратор прес-центру

9

1)Випуск стінгазети «Ніхто не

забутий – ніщо незабуто»;

2)Взяти участь у підготовці та проведенні  урочистостей до дня Перемоги;

  3)Випуск стіннівки «Мати – символ добра на землі»

 4) Взяти участь у підготовці та проведенні свята – День матері;

5) Випуск стінгазети «Ми – Європейці»;

6) Взяти участь у підготовці та проведенні свята - День Європи;

7)Взяти участь у підготовці та проведенні  свята – «Останній дзвоник;

 

07.05

 

Початок травня

11.05

 

13.05

 

17.05

 

21.04

Протягом місяця

 

 

 

Куратор  прес-центру

10

1)Випуск стінгазети «1 червня – День захисту дітей»;

2) Взяти участь у підготовці та проведенні свята – День захисту дітей;

3)Випуск стінгазети «Паління коштує більше, ніж ви думаєте»

01.06

 

01.06

 

01.06

Голова прес-центру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовий сектор

№п/п

Зміст роботи.

Дата

Відповідальні

1

Організовувати трудові десанти (суботники) на території школи.

1)Організувати чергування старших учнів по школі;

 2) Контроль за чергуванням учнів у класах;

 3)Розпочати акцію милосердя;

 4) Провести операцію «Шкільне подвір’я»

 

Протягом вересня

Голова трудового сектора

2

1)Тимурівська допомога людям похилого віку та ветеранам ВВВ;

 

2)Шефство над місцями

поховань загиблих воїнів у ВВ війні 1945-1945рр. Робота трудового загону біля меморіалу визволителям с.Лошкарівки;

3) Перевірити стан чергування учнів по школі

Протягом  жовтня

Представники трудового сектора 5-8 кл.

Представники трудового сектора 9-11 кл.

3

1)Упорядкування і оновлення експозицій у

«Кімнаті пам’яті» й Кімнаті народознавства. 

2)Підготовка класів до зимового сезону

 

Протягом  листопада

Представники трудових секторів

4

1)Тимурівська допомога людям похилого віку.

2)День інваліда Волонтерська  допомога інвалідам (До Дня інвалідів)

3)«Майстерня Діда Мороза» (виготовлення новорічних прикрас та подарунків до Дня Святого Миколая)

І-ІІ тиждень грудня

 

 ІІІ-IV тиждень

 

Голова трудового сектора

5

1)    Перевірити санітарний стан класів;

2)Провести акцію «Найчістіший клас».

 

Протягом

січня

Голова трудового сектора

6

1)Провести акцію до Дня захисника Вітчизни «Подарунки – сувеніри» виготовлення подарунків;

2) Провести акцію «Подарунок своїми руками» виготовлення

подарунків для мам, бабусь, сестричок

Протягом

лютого

Голова трудового сектора

7

1)Трудові десанти, суботники з догляду за братськими могилами загиблих у Великій Вітчизняній війні воїнів (с.Лошкарівка с.Садовод, поле ім. Трифонова).

Протягом

березня

 

Голова трудового сектора

8

1)Весняні роботи на клумбах: перекопування, просапування, висадка,  квітів;

2) Трудова операція «Ветеранське подвір’я»

 

Протягом

квітня

 

Голова трудового сектора

9

1) Проведення акції «Світанок»;

 

Протягом

травня

Голова трудового сектора

10

1)Трудова практика на літній період;

2)Трудові десанти до соснового гайків, річки, ставка, «Панської гори», «Кринички»;

3) акція «Школа – мій рідний дім»

 

 

Протягом

червня

 

Голова трудового сектора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологічний сектор

 

№п/п

Зміст роботи.

Дата

Відповідальні

1

Проводити ремонт книжок у бібліотеці.

Систематично протягом року

Голова екологічного сектору

2

1)Озеленення шкільних приміщень;

2) Підготовка і проведення екскурсії «Світ навколо тебе»

Протягом вересня

Куратор екологічного сектору

3

1)Екологічні суботники на території школи;

2)«Зелений десант» до соснового гайка.

Протягом  жовтня

Куратор

екологічного сектору

4

1)Конкурс на краще озеленення класів;

2) Провести акцію «Живи книго»

Протягом

листопада

 

Голова екологічного сектору

5

Провести операцію

“Пташина їдальня”

Протягом

грудня

 

Голова екологічного сектора

6

Підготувати і провести акцію «Збережи енергію»

Протягом січня

Куратор

екологічного сектору

6

Підготувати і провести конкурсно-розважальну програму для середньої ланки «Буду я природі другом»

Протягом лютого

Голова екологічного сектору

7

Підготувати і провести усний журнал: «Земля – наш спільний дім»

Протягом

березня

Голова екологічного сектору

8

1)Проведення екологічних акцій:

* «Чисте подвір’я»;

* «Чисте джерело»;

* «Пам’ятні стежини»;

2) )Весняні роботи на клумбах: перекопування, просапування, висадка,  квітів

Протягом квітня

Куратор екологічного сектора

9

Провести акцію “Чисте довкілля – здорова нація ”

Протягом травня

Куратор

екологічного сектора

10

1)Екологічні суботники на території школи;

2)«Зелений десант» до соснового гайка.

Протягом червня

Голова екологічного сектора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор «Спорту та  здоров’я»

 

№п\п

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

1

Підготовка і проведення Дня туриста

вересень

Куратор сектору «Спорту та  здоров’я»

2

1) Проведення ранкової гімнастики;

2) Взяти участь у підготовці та проведенні конкурсно-розважальної програми для середньої ланки «Ми козацького роду»;                                                                                                                       

Систематично протягом року

14.10

Голова сектору

«Спорту та  здоров’я»

3

Проведення акції

«Найчистіший клас»                                                    

Протягом листопада

 

Голова сектору

«Спорту та  здоров’я»

4

Конкурс стіннівок та малюнків «Здоровий спосіб життя – Я за !!!»;

Протягом

грудня

Голова сектору

«Спорту та  здоров’я»

5

1)Організувати змагання з футболу серед команд середньої ланки;

2)Організувати змагання з футболу серед команд старшої ланки

Протягом січня

Куратор сектору

«Спорту та  здоров’я»

6

Підготувати і провести конкурсно-розважальну програму «Ми – захисники Вітчизни»

Протягом лютого

Куратор сектору

«Спорту та  здоров’я»  

7

Підготувати і провести «Веселу ігротеку» для молодших класів

Протягом березня

 

Голова сектору

«Спорту та  здоров’я»

8

Підготовка і проведення акції

«Найголовніше у житті здоров’я»

Протягом квітня

Куратор сектору

«Спорту та  здоров’я»  

9

Підготувати і провести конкурсно-розважальну програму для середньої ланки  «Ігри народів Європи»

Протягом травня

Голова сектору «Спорту та  здоров’я»

10

1)Взяти участь у підготовці та проведенні свята – День захисту дітей, спортивні конкурси та змагання;

2)Підготовка та проведення «Робінзонади»

 

Протягом червня

Голова сектору

«Спорту та  здоров’я»